آدرس رسانه بر خط: charmcity.ir
صاحب امتیاز:  سعدی
پست الکترونیکی: woodycharmct@gmail.com
کد شامد:
وضعیت نماد: معتبر از تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
برای ثبت امتیاز به این تارنما رو اینجا کلیک کنید.
جهت اظهار نظر و یا گزارش تخلف در ارتباط با این تارنما، روی اینجا کلیک کنید.
جهت اطمینان و امنیت بیشتر در هنگام مشاهده صفحه به نکات زیر توجه فرمایید:
• آدرس سایت با آدرسی که در این صفحه معرفی شده یکسان باشد.
• صفحه ای که مشاهده می کنید صفحه اصلی مرورگر شما باید باشد و نه یک عکس و تصویر از یک مرورگر. از این امر اطمینان حاصل نمایید.
• آدرس این صفحه حتما با samandehi.ir آغاز شده باشد.